Masjid Al-I'tisam

Pembesaran Masjid - FAQ
Soalan-soalan Lazim.
Resit akan dikeluarkan jika penderma mahukan resit. Sila nyatakan.
Resit rasmi daripada Majlis Agama Islam Selangor (Perbadanan Wakaf Selangor). Contoh resit :

Boleh. Resit rasmi ini boleh digunakan untuk mendapatkan pengecualian Cukai Pendapatan di bawah Seksyen 44 (6) Akta Cukai Pendapatan 1967.
No. Rujukan LHDN : 01/35/42/51/179-6.5621
No. Warta Kerajaan : 14369 bertarikh 27.07.2004
RM10.00 (Ringgit Malaysia: Sepuluh Sahaja). Dan tiada had maksima sumbangan.
Terhad kepada 7% daripada pendapatan agregat (bagi individu) dan 10% (bagi syarikat).

Ya, kecuali sumbangan wang yang tidak patuh syariah.
Resit akan dikeluarkan atas nama orang yang masih hidup (waris yang memohon resit tersebut).
Sebahagian besar wang sumbangan akan digunakan untuk Projek Pembesaran Masjid Al-I’tisam. Manakala tidak lebih daripada 1/8 (12.5%) daripadanya akan diperuntukan untuk membiayai kos pentadbiran dan pengurusan projek seperti kos kakitangan, promosi dan kutipan dana.
Kesemua wang yang dikeluarkan resit MAIS, akan dihantar ke Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) untuk disimpan. PWS hanya akan mengeluarkan wang ini untuk membayar kontraktor binaan.
Pihak masjid hanya memegang wang kutipan umum untuk membayar kos perunding, pengurusan dan lain-lain yang bersangkutan.
Terdapat 2 cara menyumbang:

1. Melalui pindahan wang ke akaun-akaun Dana Kompleks Islam Al-I’tisam (Maybank, CIMB, Bank Islam, Bank Muamalat, Bank Rakyat).

2. Datang sendiri ke Pejabat Masjid Al-I’tisam untuk menyerahkan sumbangan tunai anda.


Masjid Al-I'tisam